Příspěvek weblogu


Nezávazný sex všude kam se podíváme

V současné době jsme dennodenně svědky vyzdvihování a propagace nezávazného sexu ze strany takřka všech myslitelných medií. Sex zaujímá na žebříčku hodnot většinové společnosti velmi vysoký post a jeho hodnota stále stoupá. Potřeba sexu jako jediného možného prostředku, kterým si lze užít života, se stala - zejména mezi mladými lidmi - společenským konsensem a měřítkem normality jedince.

Generace rodičů, které se ztotožnily s takovýmto „světonázorem“ nebo se vůči němu adekvátně nevymezily, předávají své postoje svým dětem. Děti jsou dále o vysoké hodnotě sexu utvrzovány vrstevníky, televizí a koneckonců i učiteli, kteří jim v sexuální výchově sdělí to, co stejně již dávno ví odjinud.

více

autor:  G4ndy   -   13.02.2008 - 13:44:12

http://criticall.gameplanet.cz

šéfredaktor: Jiří "G4ndy" Mataj, redaktoři: Jaromír "Jaxx" Möwald, Pavel "MasterPJ" Najman, Tomáš "ToM" Nadrchal
php & css scripting: Jaroslav "Blick" Pros
Weblog/diskmag Criticall, 2002-2010; editovaný obrazový materiál je majetkem oprávněných vlastníků.